Kontakta gärna oss i styrelsen vid frågor om PIST och vår verksamhet.
Vid årsmötet valda ledamöter i styrelsen:

Pierre Bergensand
Ordförande
Pierre.bergensand@stuvstavc.se


Kerstin Lindkvist
Kassör
klt7@tabycentrumdoktorn.se


Stefan Amér
Ledamot
stefan.amer@famlak.se


Andreas Luiga
Ledamot
Andreas.luiga@attundahalsan.se


Nils-Olov Sandberg
Ledamot
nos@tvvo.se


Niran El Kouni
Sekreterare


Susanne Barenius
Vice Ordförande
susanne.barenius@sjostadsdoktorn.se