PIST är en ideell förening som bildades i maj 2011 och som organiserar vårdcentraler och husläkarmottagningar som till mer än 50 procent ägs av personer som arbetar aktivt på respektive enhet.
Vårdcentralen ska också ha avtal med Stockholms läns landsting inom ramen för Vårdval Stockholm.

Vi är nu 47 medlemsmottagningar men vill bli ännu fler.

Tillsammans kan vi påverka.

VÄLKOMNA till årsmötet onsdag 21/3. Vi träffas klockan 18 för trevlig middag med dryck, årsmötesförhandlingar och presentation av möjlig gemensam videolösning.
Tid för övriga frågor.
osa: pierre.bergensand@stuvstavc.se

Om du är intresserad av styrelsearbetet kontakta valberedningen mikael.stolt@bruka.se

Verksamhetsberättelse 2016

Ekonomisk redogörelse.