PIST är en ideell förening som bildades i maj 2011 och som organiserar vårdcentraler och husläkarmottagningar som till mer än 50 procent ägs av personer som arbetar aktivt på respektive enhet.
Vårdcentralen ska också ha avtal med Stockholms läns landsting inom ramen för Vårdval Stockholm.

Vi är nu 41 medlemsmottagningar men vill bli ännu fler.

Tillsammans kan vi påverka.

I höst inbjuder vi till medlemsmöte! Vi träffas över en bit mat och diskuterar tillsammans hur vi i PIST kan arbeta och förbättra för vårdcentralerna i Stockholm. Ni har också möjlighet att påverka hur ni vill att vi i styrelsen skall företräda er på bästa sätt!
Tisdag 8/10 från klockan 18. I läkarförbundets lokal på Villagatan 5.
Vi hoppas att många kommer, osa 8/9, inkom gärna med diskussions frågor i förväg.


Om du är intresserad av styrelsearbetet kontakta valberedningen mikael.stolt@bruka.se
Om du vill komma i kontakt med styrelsen maila mig: susanne.barenius@sjostadsdoktorn.se

Verksamhetsberättelse 2017

Ekonomisk redogörelse.