PIST är en ideell förening som bildades i maj 2011 och som organiserar vårdcentraler och husläkarmottagningar som till mer än 50 procent ägs av personer som arbetar aktivt på respektive enhet.
Vårdcentralen ska också ha avtal med Stockholms läns landsting inom ramen för Vårdval Stockholm.

Vi är nu 41 medlemsmottagningar men vill bli ännu fler.

Tillsammans kan vi påverka.

NU BÖRJAR ALLA KOMMA TILLBAKA EFTER EN HÄRLIGT VARM SOMMAR!
Under våren arbetade styrelsen intensivt med att hitta bra lösningar för e-hälsa/video för våra medlemmar. Efter diskussion med politiker står det klart att SLL inte kommer ha en gemensam plattform för alla vårdgivare. Var och en får hitta sin egen lösning.

Den 13/9 kommer PIST styrelse träffa 4 representanter för video-lösningar. Vi kommer därefter erbjuda en konkurrenskraftig gemensam lösning.Om du är intresserad av styrelsearbetet kontakta valberedningen mikael.stolt@bruka.se
Om du vill komma i kontakt med styrelsen maila mig: susanne.barenius@sjostadsdoktorn.se

Verksamhetsberättelse 2017

Ekonomisk redogörelse.