PIST är en ideell förening som bildades i maj 2011 och som organiserar vårdcentraler och husläkarmottagningar som till mer än 50 procent ägs av personer som arbetar aktivt på respektive enhet.
Vårdcentralen ska också ha avtal med Stockholms läns landsting inom ramen för Vårdval Stockholm.

Vi är nu 47 medlemsmottagningar men vill bli ännu fler.

Tillsammans kan vi påverka.

Vi har nu genomför vår 8:de årsmöte, TACK alla som deltog. Inom kort ligger protokollet på hemsidan.
Nästa steg mot vår mål om en bättre ersatt och bra och enkel styrd primärvård blir att igen träffa politikerna. Styrelsen planerar ett möte på Sjöstadsdoktorn 17/4.

Om du är intresserad av styrelsearbetet kontakta valberedningen mikael.stolt@bruka.se
Om du vill komma i kontakt med styrelsen maila mig: susanne.barenius@sjostadsdoktorn.se

Verksamhetsberättelse 2017

Ekonomisk redogörelse.