PIST är en ideell förening som bildades i maj 2011 och som organiserar vårdcentraler och husläkarmottagningar som till mer än 50 procent ägs av personer som arbetar aktivt på respektive enhet.
Vårdcentralen ska också ha avtal med Stockholms läns landsting inom ramen för Vårdval Stockholm.

Vi är nu 41 medlemsmottagningar men vill bli ännu fler.

Tillsammans kan vi påverka.

Styrelsen har nu haft möten med utvalda leverantörer av e-hälsa/video. Vi har kommit till slutsatsen att marknaden är spretig och den snabba ingången till e-hälsa/video känns prematur och framstressad. Mycket kommer hända och förändras på kort tid. Vi små personalägda vårdcentraler kommer aldrig kunna konkurera med ”app-bolagen” och deras tillgänglighet till läkarvård dygnet runt, det är inte heller något vi tror på.

Vi har träffat bolag som kan leverera en ”app-tjänst” med videolösning lokalt eller helt ta över denna patientkategori med både artificiella diagnosverktyg, chatt och video.
Vi har träffat databolag som enbart levererar en IT-lösning för videosamtal.
Vi har också träffat bolag som ser på e-hälsa med helt andra visioner. En utveckling av den befintliga vården med effektiviserat arbetssätt för både patient och vårdpersonal som bygger på asynkrona möten (utveckling av brevkontakt) och anamnesverktyg och sortering till rätt vårdinstans.

Vårt råd är FORTSATT AVVAKTA. Vi vet ännu inte vad FFU 2019 kommer innehålla. Krav på enbart en videolösning känns idag förlegat. Att istället lokalt utveckla e-hälsa i alla dess former är ett mycket effektivare och verksamt krav. Detta ska vi förmedla till beställare, landsting och Daniel Forslund, innovationslandstingsråd.
Vi har inte kunnat förhandla oss till några större rabatter med något av bolagen. Vill man hoppa på video-besöks trenden råder vi er att INTE binda er med långa avtalstider då detta är en snabbt utveckland marknad.
Ni får gärna kontakat oss i styrelsen för mer information eller frågor.
Det finns många leverantörer att välja mellan men vi har träffat:
Visiba Care (videolösning i app)
ComPodium (IT-lösning)
Doktor24 (helhetslösning, app, video, avlastning, triageringsvertyg mm)
Techtrade (IT-servicebolag)
Doctrin( utveckling av sjukvården, asynkrona möten, anamnesverktyg, sortering

hösthälsningar
Susanne Barenius, för PIST styrelseOm du är intresserad av styrelsearbetet kontakta valberedningen mikael.stolt@bruka.se
Om du vill komma i kontakt med styrelsen maila mig: susanne.barenius@sjostadsdoktorn.se

Verksamhetsberättelse 2017

Ekonomisk redogörelse.