PIST är en ideell förening som bildades i maj 2011 och som organiserar vårdcentraler och husläkarmottagningar som till mer än 50 procent ägs av personer som arbetar aktivt på respektive enhet.
Vårdcentralen ska också ha avtal med Stockholms läns landsting inom ramen för Vårdval Stockholm.

Vi är nu 41 medlemsmottagningar men vill bli ännu fler.

Tillsammans kan vi påverka.

Styrelsen har träffat alliansen på Sjöstadsdoktorn 17/4.
11/6 träffar vi oppositionen.


Vi rekommenderar våra medlemmar att inte sluta avtal med underleverantörer för video-möten tillsvidare.
PIST arbetar intensivt för en gemensam bra säker och konkuranskraftig lösning. Vi återkommer med mer klar information efter sommaren.


Om du är intresserad av styrelsearbetet kontakta valberedningen mikael.stolt@bruka.se
Om du vill komma i kontakt med styrelsen maila mig: susanne.barenius@sjostadsdoktorn.se

Verksamhetsberättelse 2017

Ekonomisk redogörelse.