PIST är en ideell förening som bildades i maj 2011 och som organiserar vårdcentraler och husläkarmottagningar som till mer än 50 procent ägs av personer som arbetar aktivt på respektive enhet.
Vårdcentralen ska också ha avtal med Stockholms läns landsting inom ramen för Vårdval Stockholm.

Vi är nu 41 medlemsmottagningar men vill bli ännu fler.

Tillsammans kan vi påverka.

Styrelsen har nu träffat alliansen på Sjöstadsdoktorn 17/4. Alla partier var närvarande och diskussionen var mycket givande. Vi fokuserade på 3 huvudpunkter: FFU 2018, Videomöten samt vårens tilläggsersättningar.
Politikerna lyssnad och tog med sig våra 3 huvudbudskap
1:Fast listning på läkare och högre ersättning för läkarbesöken.
2:gemensam lösning för video inom SLL/HSF så att vi kan använda detta redskap ffa för flerpartssamtal med andra sjukvårds eller omsorgsenheter.
3:Extraersättningarna våren 2018 når inte de välfungerande små enheterna. Lös det problemet nu! Förslag att alla får del i de extra pengarna.


Nästa möte med oppositionen 11/6.


Om du är intresserad av styrelsearbetet kontakta valberedningen mikael.stolt@bruka.se
Om du vill komma i kontakt med styrelsen maila mig: susanne.barenius@sjostadsdoktorn.se

Verksamhetsberättelse 2017

Ekonomisk redogörelse.